Expert Workshop TEOSYAL

TERMÍN: 18.1.2020
Miesto: NH Bratislava Gate One

Expert Workshop TEOSYAL 2020

O prednášajúcich

Po dlhých 5 rokoch sa s Vami príde podeliť o svoje skúsenosti kapacita svetovej plastickej a estetickej chirurgie – Dr. Patrick TRÉVIDIC (Francúzsko). Post slovenskej chairwoman bude zastávať MUDr. Mária Brozmanová.

Dr. Patrick Trevidic

Dr. Patrick Trevidic

Doktor Trevidic pôsobí ako primár chirurgického oddelenia Nemocnice Sainte-Anne v Paríži. Ako uznávaný plastický chirurg Francúzskej lekárskej rady sa špecializuje na maxilofaciálnu chirurgiu a je členom mnohých medzinárodných rekonštrukčných a estetických spoločností. Je vedeckým riaditeľom medzinárodnej spoločnosti chirurgov a estetických špecialistov Expert2Expert, kongresu FACE2Face a prednáša na viacerých univerzitách vo Francúzsku a v zahraničí. Je autorom viacerých populárnych odborných knižiek z oblasti estetickej medicíny a viac ako 50 jeho vedeckých článkov bolo publikovaných v odborných medicínskych žurnáloch. Od roku2018 zastáva post vedúceho lekára TEOXANE Akadémie, Švajčiarsko.

MUDr. Mária Brozmanová

MUDr. Mária Brozmanová

MUDr. Mária Brozmanová je skúsená dermatovenerologička, pôsobiaca v Bratislave, na súkromnej klinike estetickej a laserovej medicíny A3clinic, ktorá ponúka klientom kompletnú starostlivosť o krásu a zdravie tváre, tela a duše. Po úspešnom ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1995 nastúpila do FN v Bratislave na I. dermatovenerologickú kliniku ako sekundárny lekár na lôžkové oddelenie. V roku 2001 atestovala a získala špecializáciu v odbore dermatovenerológia.
MUDr. Mária Brozmanová je zároveň jedinou slovenskou členkou medzinárodnej spoločnosti odborných lekárov Expert2Expert. Pravidelne sa zúčastňuje zahraničných, ako aj domácich konferencií, kde aktívne prednáša.

Svoje odborné poznatky z praxe veľmi úspešne aplikuje aj ako školiteľka počas live workshopov pre produkty TEOXANE, ktoré sú na Slovensku zastúpené spoločnosťou Siklienka.

www.a3clinic.eu