3. ročník Siklienka EXPERT DAY

TERMÍN: 27.10.2018
Miesto: Hotel Kaskády, Sielnica

EXPERT DAY 2018

O prednášajúcich

Aj tento rok prijali naše pozvanie uznávaní zahraniční lektori, zároveň Vám svoje skúsenosti a rady odovzdajú aj obľúbení slovenskí lektori.

Dr. Nabila Azib

Dr. Nabila Azib

Dr. Nabila Azib je uznávaná odborníčka, ktorá získala diplom v odbore plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie v roku 2008 po štúdiu v Paríži. Niekoľko rokov pôsobila ako vedecký riaditeľ kongresu ICAAM, Dubaj.
V súčasnosti zastáva významný post vedeckej koordinátorky prestížneho kongresu Face 2 Face (Cannes, FRANCÚZSKO), počas ktorého je zodpovedná za vedenie prednáškových blokov s praktickými ukážkami (LIVE DEMO).

Dr. Nabila Azib je zároveň členkou medzinárodnej spoločnosti odborných lekárov Expert2Expert, ktorí majú možnosť spolupracovať na výskume, klinických štúdiách, odborných publikáciách, vedeckom programe pre podujatia, poradenstve a zdieľaní skúseností v oblasti plastickej chirurgie a estetickej medicíny. Pravidelne sa ako prednášajúca zúčastňuje rôznych vedeckých konferencií, workshopov a kongresov po celom svete.

www.expert2expert.co.uk/authors/nabila-azib-md/

Dr. Hassan Galadari

Dr. Hassan Galadari

Dr. Hassan Galadari je popredný medzinárodne uznávaný dermatológ. Po ukončení svojho štúdia na americkej Boston University si svoje vedomosti rozšíril aj o oblasť dermatologickej chirurgie a laserovej medicíny na Kalifornskej univerzite v San Franciscu.
Momentálne pôsobí v Spojených arabských emirátoch na svojej súkromnej klinike Galadari Derma Clinic, no popri tom pracuje aj ako odborný asistent v odbore dermatológia na UAE univerzite, kde zároveň zastáva funkciu riaditeľa rezidentského programu dermatológie.
Hlavnou špecializáciou Dr. Hassana Galadariho je augmentácia mäkkých tkanív.
O tejto oblasti estetickej medicíny napísal množstvo odborných článkov a pravidelne sa ako prednášajúci zúčastňuje rôznych konferencií, ako aj workshopov.

www.galadaridermaclinic.com

MUDr. Mária Brozmanová

MUDr. Mária Brozmanová

MUDr. Mária Brozmanová je skúsená dermatovenerologička, pôsobiaca v Bratislave, na súkromnej klinike estetickej a laserovej medicíny A3clinic, ktorá ponúka klientom kompletnú starostlivosť o krásu a zdravie tváre, tela a duše. Po úspešnom ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1995 nastúpila do FN v Bratislave na I. dermatovenerologickú kliniku ako sekundárny lekár na lôžkové oddelenie. V roku 2001 atestovala a získala špecializáciu v odbore dermatovenerológia.
MUDr. Mária Brozmanová je zároveň jedinou slovenskou členkou medzinárodnej spoločnosti odborných lekárov Expert2Expert. Pravidelne sa zúčastňuje zahraničných, ako aj domácich konferencií, kde aktívne prednáša.

Svoje odborné poznatky z praxe veľmi úspešne aplikuje aj ako školiteľka počas live workshopov pre produkty TEOXANE, ktoré sú na Slovensku zastúpené spoločnosťou Siklienka.

www.a3clinic.eu

MUDr. Janka Holešovská

MUDr. Janka Holešovská

MUDr. Janka Holešovská, obľúbená estetická lekárka, absolvovala v roku 1987 Lekársku fakultu v Košiciach. Estetickej medicíne sa venuje už od roku 2003, kedy založila vlastné anti-aging centrum Medicor v Poprade, kde pôsobí ako vedúca lekárka. V tomto špecializovanom pracovisku ponúka svojim klientom okrem služieb estetickej dermatológie aj služby plastickej chirurgie, dermatovenerológie, obezitológie a anesteziológie. Na Slovensko priniesla jedinečné ošetrenie vlastnými bunkami MCT (Medicor Cell Therapy).

Dlhodobo spolupracuje s rôznymi zahraničnými klinikami a špecialistami. Pravidelne sa zúčastňuje odborných medzinárodných konferencií a workshopov, vďaka čomu centrum Medicor poskytuje zákroky v súlade s najnovšími poznatkami medicíny. Ako školiteľka na Slovensku pre produkty TEOXANE odovzdáva svoje vedomosti a praktické skúsenosti lekárom počas live workshopov.

www.medicor.sk

MUDr. Adriana Tomeková

MUDr. Adriana Tomeková

MUDr. Adriana Tomeková je uznávaná dermatovenerologička, ktorá pôsobí v Bratislave na vlastnej súkromnej klinike TOMAR. Korektívnej a laserovej dermatológii sa venuje už viac ako 17 rokov. Po absolvovaní štúdia na lekárskej fakulte UK v Bratislave začala pracovať na kožnom oddelení a v ambulancii korektívnej dermatológie na klinike NsP Ružinov.

Estetickej dermatológii zameranej na krásu sa venuje od roku 1998, kedy si svoje vzdelanie doplnila aj atestáciou I. stupňa z dermatovenerológie. V roku 2008 absolvovala Európsku atestáciu v špecializačnom odbore dermatovenerológia. Pravidelne absolvuje školenia, stáže, semináre, medzinárodné kongresy, workshopy na Slovensku i v zahraničí. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Európskej akadémie dermatológie a venerológie a mnohých ďalších.

MUDr. Tomeková je školiteľkou neinvazívneho liftingu THERMAGE, ktorý ako prvá v roku 2011 priniesla na slovenský trh. Na svojej klinike pracuje s renomovanými a svetovo uznávanými lekárskymi prístrojmi. Okrem prístrojových ošetrení tváre a tela, ponúka aj množstvo omladzujúcich a skrášľujúcich zákrokov, ako napríklad aplikáciu výplňových materiálov na báze kyseliny hyalurónovej s produktami TEOSYAL, aplikáciu botulotoxínu, či chemického peelingu.

www.tomar.sk

MUDr. Dušan Červeň

MUDr. Dušan Červeň

MUDr. Dušan Červeň, vyhľadávaný plastický chirurg, už takmer 30 rokov zúročuje svoje skúsenosti a vedomosti v odbore plastickej estetickej chirurgie, vďaka čomu splnil už mnohým ženám sen o vysnívanom vzhľade. Vlastní súkromnú kliniku Aesthetica v Banskej Bystrici, ktorá svojim návštevníkom ponúka najmodernejšie vybavenie, individuálny prístup ku každému klientovi a najvyššie štandardy pre potreby dnešnej plastickej chirurgie.

Lekársku fakultu v Martine ukončil v roku 1981 a následne o 4 roky neskôr atestoval v odbore všeobecná chirurgia. Jeho výtvarné schopnosti a cit pre krásu a dokonalosť boli však predpokladom pre zahájenie kariéry plastického chirurga, takže v roku 1990 atestoval aj v tomto odbore.
Je odborníkom hlavne na telovú, ale aj tvárovú estetickú chirurgiu. Do svojej praxe sa snaží stále prichádzať s niečím novým, a preto sa aj naďalej vzdeláva na medzinárodných, ako aj slovenských konferenciách a sympóziách či workshopoch. Je členom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie a medzinárodných spoločností plastickej rekonštrukčnej a estetickej chirurgie ako sú napríklad IPRAS, EPRAS a ISAPS.

www.aesthetica.sk