Expert Workshop TEOSYAL

TERMÍN: 23.10.2021 (SOBOTA)
Miesto: HOTEL SHERATON BRATISLAVA

Expert Workshop TEOSYAL 2021

Opatrenia COVID-19

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že EXPERT WORKSHOP TEOSYAL sa bude konať za prísnych hygienických opatrení, tak aby sme splnili všetky aktuálne predpisy, ktoré budú platné v deň konania workshopu pre oblasť Bratislava. Svojou registráciou ste súhlasili a akceptujete COVID-19 opatrenia, ktoré budú aktuálne v deň konania workshopu.

Hygienické opatrenia a pravidlá pri vstupe na workshop

Účastníci EXPERT WORKSHOP TEOSYAL sú povinní počas celého podujatia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško/respirátor FFP2)!

 


Účastníci EXPERT WORKSHOP TEOSYAL sú povinní si pri vstupe do kongresových priestorov hotela vydezinfikovať ruky!

 

Účastníci EXPERT WORKSHOP TEOSYAL sa pri vstupe na workshop preukážu potvrdením o očkovaní, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. Spoločnosť Siklienka s.r.o. ako organizátor EXPERT WORKSHOP TEOSYAL má na základe vyhlášky ÚVZ SR oprávnenie tieto doklady od návštevníkov žiadať a nahliadnuť do nich.

Spoločnosť Siklienka s.r.o. sa pri organizovaní EXPERT WORKSHOP TEOSYAL riadi COVID automatom, ktorý je priebežne aktualizovaný pre jednotlivé okresy. Viac informácii o COVID automate nájdete tu: https://automat.gov.sk/bratislava

Aktuálny protokol

Spoločnosť Siklienka s.r.o. má ako organizátor EXPERT WORKSHOP TEOSYAL možnosť vybrať aktuálny protokol podľa pravidiel COVID automatu.
Aktuálny protokol pre EXPERT WORKSHOP TEOSYAL je: KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.

Pod protokolom KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ sa pre potreby COVID automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne:
• 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny
• 21 dní po jednodávkovej vakcíne
• 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami
• do 12 a dvoch mesiacov rokov veku.

Ak dôjde k zmene protokolu pre EXPERT WORKSHOP TEOSYAL budete o tom informovaný e-mailom.