Expert Workshop TEOSYAL

TERMÍN: 23.10.2021 (SOBOTA)
Miesto: HOTEL SHERATON BRATISLAVA

Expert Workshop TEOSYAL 2021

Opatrenia COVID-19

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že EXPERT WORKSHOP TEOSYAL sa bude konať za prísnych hygienických opatrení, tak aby sme splnili všetky aktuálne predpisy, ktoré budú platné v deň konania workshopu pre oblasť Bratislava. Svojou registráciou preto súhlasíte a akceptujete COVID-19 opatrenia, ktoré budú aktuálne v deň konania workshopu.

Spoločnosť Siklienka s.r.o. sa pri organizovaní EXPERT WORKSHOP TEOSYAL riadi COVID automatom, ktorý je priebežne aktualizovaný pre jednotlivé okresy. Viac informácii o COVID automate tu: https://automat.gov.sk/bratislava

Aktuálny protokol

Spoločnosť Siklienka s.r.o. má ako organizátor EXPERT WORKSHOP TEOSYAL možnosť vybrať aktuálny protokol podľa pravidiel COVID automatu.
Aktuálny protokol pre EXPERT WORKSHOP TEOSYAL je: OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Pod OTP sa pre potreby COVID automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Účastníci EXPERT WORKSHOP TEOSYAL sa budú pri vstupe na workshop preukazovať potvrdením o očkovaní, negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) alebo potvrdením o prekonaní COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

Protokol OTP bude platný pre EXPERT WORKSHOP TEOSYAL pokiaľ sa bude oblasť Bratislava nachádzať v zelenej fáze – monitoring alebo v oranžovej fáze – ostražitosť. Pokiaľ sa oblasť Bratislava bude nachádzať v červenej fáze – 1. stupeň ohrozenia, prejdeme pod protokol KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.

Ak dôjde k zmene protokolu pre EXPERT WORKSHOP TEOSYAL budete o tom informovaný e-mailom.

Hygienické opatrenia

Účastníci EXPERT WORKSHOP TEOSYAL sú povinní počas celého podujatia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško/respirátor FFP2). Pri vstupe do priestorov hotela sú povinní vydezinfikovať si ruky.