Expert Workshop TEOSYAL

TERMÍN: 18.1.2020
Miesto: NH Bratislava Gate One

Storno registrácie

EXPERT WORKSHOP TEOSYAL, 18.01.2020

Spoločnosť Siklienka s.r.o. je oprávnená požadovať v prípade zrušenia registrácie už zaregistrovaného účastníka storno poplatky. Zrušenie registrácie je možné uskutočniť na základe Vašej písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Siklienka s.r.o., a to buď e-mailom – info@siklienka.sk alebo faxom na telefónnom čísle: 00421 2 43 42 62 88. Spätne Vám storno poplatkov potvrdíme.

Storno podmienky:

  • • Do 20.12.2019 – bez storno poplatkov
  • • Od 21.12.2019 – 04.01.2020 – storno poplatok 25 % z celkovej stornovanej sumy
  • • Od 05.01. – 12.01.2020 – storno poplatok 70 % z celkovej stornovanej sumy
  • • Od 13.01.2020 – storno poplatok 100 % z celkovej stornovanej sumy

Vrátenie storno poplatkov: Storno poplatok v termíne bez storno poplatkov Vám bude vrátený v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená Vaša platba.

Storno poplatok v termínoch so storno poplatkami Vám bude vrátený po odpočítaní storno poplatku na účet, z ktorého bola uhradená Vaša platba.

Kolektív spoločnosti Siklienka