3. ročník Siklienka EXPERT DAY

TERMÍN: 27.10.2018
Miesto: Hotel Kaskády, Sielnica

Storno registrácie

Spoločnosť Siklienka s.r.o. je oprávnená požadovať v prípade zrušenia registrácie už zaregistrovaného účastníka storno poplatky. Zrušenie registrácie je možné uskutočniť na základe Vašej písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Siklienka s.r.o., a to buď e-mailom – info@siklienka.sk alebo faxom 00421 2 43 42 62 88.
Spätne Vám storno poplatkov potvrdíme.

Storno podmienky:

  • Do 30.09.2018 – bez storno poplatkov
  • Od 01.10. – 14.10.2018 – storno poplatok 25 % z celkovej stornovanej sumy
  • Od 15.10. – 21.10. 2018 – storno poplatok 70 % z celkovej stornovanej sumy
  • Od 22.10.2018 – storno poplatok 100 % z celkovej stornovanej sumy


Vrátenie storno poplatkov:

Storno poplatok v termíne bez storno poplatkov Vám bude vrátený v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená Vaša platba.
Storno poplatok v termínoch so storno poplatkami Vám bude vrátený po odpočítaní storno poplatku na účet, z ktorého bola uhradená Vaša platba.