Expert Workshop TEOSYAL

TERMÍN: 23.10.2021 (SOBOTA)
Miesto: HOTEL SHERATON BRATISLAVA

Storno registrácie

EXPERT WORKSHOP TEOSYAL, 23.10.2021

Spoločnosť Siklienka s.r.o. je oprávnená požadovať v prípade zrušenia registrácie už zaregistrovaného účastníka storno poplatky. Zrušenie registrácie je možné uskutočniť na základe Vašej písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Siklienka s.r.o., a to e-mailom – info@siklienka.sk

Spätne Vám storno poplatkov potvrdíme.

Storno podmienky:

  • Do 08.10.2021 – bez storno poplatkov
  • Od 09.10.2021 – do 15.10.2021 – storno poplatok 50 % z celkovej stornovanej sumy
  • Od 16.10.2021 – storno poplatok 100 % z celkovej stornovanej sumy


Vrátenie storno poplatkov:
Storno poplatok v termíne bez storno poplatkov Vám bude vrátený v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená Vaša platba.

Storno poplatok v termínoch so storno poplatkami Vám bude vrátený po odpočítaní storno poplatku na účet, z ktorého bola uhradená Vaša platba.


Osobitné ustanovenia v súvislosti s COVID-19

Ak dôjde k presunutiu termínu EXPERT WORKSHOP TEOSYAL z dôvodu mimo vplyvu spoločnosti Siklienka s.r.o. (vyššia moc, ako je napríklad situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, vojna, teroristické činy, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, prírodná katastrofa, štrajk, občianske nepokoje, obmedzenia pri dodávkach..) budete o tejto zmene informovaný e-mailom. Vaša registrácia na presunutý termín ostáva v platnosti. Presunutý termín musí byť stanovený do 12 kalendárnych mesiacov. Pokiaľ Vám presunutý termín nebude vyhovovať, môžete požiadať o refundáciu registrácie.

Ak dôjde k úplnému zrušeniu EXPERT WORKSHOP TEOSYAL z dôvodu mimo vplyvu spoločnosti Siklienka s.r.o. (vyššia moc, …) budete o tejto zmene informovaný e-mailom, vrátane postupu ohľadom refundácie registrácie.

Kolektív spoločnosti Siklienka